<% Sub ShowCounter(bType) Set objFS = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") strDir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") strCountFile = Server.MapPath(Left(strDir, InStrRev(strDir,"/"))) & "\counter.txt" ' On Error Resume Next Set objFile = objFS.OpenTextFile(strCountFile, 1, False) tmpHits = Trim(objFile.ReadLine) tmpHits = tmpHits + 1 objFile.Close Set objFile = objFS.CreateTextFile(strCountFile, True) objFile.WriteLine(tmpHits) Set objFS = Nothing For num = 1 To Len(tmpHits) Response.Write "" Next End Sub %> <% ' skal tomme referrers også gemmes i logfil ? logTomme = true ' find logfilens navn ud fra dags dato 'filename = right("0" & year(now), 2) & right("0" & month(now), 2) & right("0" & day(now), 2) & ".log" 'En samlet logfil istedet for en pr dag filename = "tracker.log" ' opret system objektet til filhåndtering Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") ' opret en reference til vores logfil - enten eksisterende ellers oprettes en ny Set a = fs.OpenTextFile(server.mappath(filename), 8, True, False) ' hvis der er nogen referrer, så gemmes denne if request.servervariables("HTTP_REFERER") <> "" then a.writeline(time & " : [" & request.servervariables("REMOTE_ADDR") & "] - " & request.servervariables("HTTP_REFERER") & " - " & request.servervariables("HTTP_USER_AGENT") & " - " & Date()) else if logTomme then a.writeline(time & " : [" & request.servervariables("REMOTE_ADDR") & "] - " & request.servervariables("HTTP_REFERER") & " - " & request.servervariables("HTTP_USER_AGENT") & " - " & Date()) end if end if a.close %> FreestyleGold.dk

Nyheder

Velkommen Til FreestyleGold !


FreestyleGold.dk køre der ud af og håber sitet kan berige besøgende på den ene eller
anden måde, FreestyleGold sitet er lavet for udfordringens skyld & interessen i mediet, det
omfatter en del emner som gude fodbold holdet Brøndby IF! til desktop Wallpapers
plus en masse mere, sitet er blandt andet lavet med henblik på ikke at være
så virtuelt kedelig og er ikke lavet for at se stilrent og top
professionelt ud.


Sitet er optimeret til 1024 X 768 opløsning med tændte
højtallere som er kravet hvis du vil have fuldt
udbytte af hjemmesiden!
surf rundt og tjek sitet ud.

God fornøjelse!

Mvh Webmaster
Kenny Christensen Nope.dk - Danmarks Effektive Portal >